Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad

Prindi
 Tasu veega varustamise eest – käibemaksuta 1,12 EUR/m³
käibemaksuga 1.34 EUR/m³ 
 
Tasu heitvee ärajuhtimise eest – käibemaksuta 1.37 EUR/m³
käibemaksuga  1.64 EUR/m³

 

Alus: Konkurentsiameti otsus 26.05.2015 nr 9.1-3/15-008