Tegevusalad

Prindi

Tsentraalse vee- ja kanalisatsioonimajandus - Varustame umbes 10 000 elanikuga Keila linna puhta joogiveega ning kogume ja puhastame linna reovett.

 

Kinnisvarahooldus ja korrashoid  - alates septembrist 2018 pakume kinnisvarakeskkonna korrashoiu teenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele. Lisaks paigaldame ja hooldame liiklusmärke ning tänavavalgustust.