Vee tootmine

Prindi

AS-i Keila Vesi peahoone esimesele korrusele on rajatud Eesti üks kaasaegsemaid veetöötlusjaamu. Enne vee linna veevõrku suunamist juhitakse see läbi sundaeraatori ja spetsiaalsete liivafiltrite. Veest oksüdeeritakse aeratsiooni abil raud, mis jääb filtritesse kinni. Aeratsiooni käigus väheneb ka agressiivse süsinikdioksiidi hulk vees. Kogu protsessi juhtimine on automaatne ja arvutiseeritud.

Samas ehitati ümber kogu Keila veevärgi II astme pumpla, mille ülesanne on pumbata puhastatud vett linna veevärki. Vahetati välja ligikaudu kolmkümmend aastat vana süsteem. Uued vertikaalpumbad on mitte ainult väiksemad, vaid oma ökonoomsuse juures ka oluliselt jõudsamad.

Jaam, mis rajati koos Taani firmaga Ramboll, läks maksma kokku 4,3 miljonit krooni, millest 3 miljonit maksti Taani Kuningriigi eelarvest. Ülejäänud kulutused kandis AS Keila Vesi.