AS Keila Vesi kvaliteedi- ja keskkonna põhimõtted

Prindi KEILA VESI KVALITEEDI- JA KESKKONNAPÕHIMÕTTED• pakume kõikidele linnaelanikele puhast joogivett

• puhastame reovee selliselt, et mõju ümbritsevale keskkonnale on minimaalne

• tagame igal ajal toimiva teenuse asjatundlike töötajate ja optimaalsete vahenditega

• kliendid saavad meiega kiirelt ja mugavalt asju ajada

• järgime õigusaktide nõudeid ja kohaliku omavalitsuse arengukavasid

• teeme veevaldkonnas aktiivselt koostööd erinevate partneritega

• kujundame tarbijate keskkonnateadlikku mõtteviisi

• leiame jätkusuutlikud lahendused ning muudame oma teenuseid ja elukeskkonda paremaks